Słowo

ων

(1 - 20) z 123

znaleziono łącznie 483 razy w 453 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 130 razy w 123 wersetach, w Septuagincie 349 razy w 326 wersetach, w innych pismach 4 razy w 4 wersetach.

Przekłady