Słowo

ωρα

(1 - 20) z 60

znaleziono łącznie 74 razy w 73 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 61 razy w 60 wersetach, w Septuagincie 13 razy w 13 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady