Słowo

ωρας

(1 - 19) z 19

znaleziono łącznie 29 razy w 27 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 21 razy w 19 wersetach, w Septuagincie 8 razy w 8 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady