Słowo

ως

(1 - 20) z 435

znaleziono łącznie 1963 razy w 1595 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 494 razy w 435 wersetach, w Septuagincie 1454 razy w 1145 wersetach, w innych pismach 15 razy w 15 wersetach.

Przekłady