Słowo

ωσαυτως

(1 - 17) z 17

znaleziono łącznie 43 razy w 43 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 17 razy w 17 wersetach, w Septuagincie 23 razy w 23 wersetach, w innych pismach 3 razy w 3 wersetach.

Przekłady