Słowo

ωσπερ

(1 - 20) z 42

znaleziono łącznie 263 razy w 219 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 42 razy w 42 wersetach, w Septuagincie 219 razy w 175 wersetach, w innych pismach 2 razy w 2 wersetach.

Przekłady