Słowo

ωφθη

(1 - 17) z 17

znaleziono łącznie 46 razy w 41 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 17 razy w 17 wersetach, w Septuagincie 29 razy w 24 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady