Ewangeliczny Przekład Interlinearny Biblii

Chcieliśmy z przyjemnością poinformować, że został dodany nowy moduł z przekładem jednego z pism pierwszego kościoła - "Didache" ("Nauka Pana przekazana wierzącym pochodzącym z wszystkim narodów przez dwunastu apostołów"). Moduł ten zawiera: przekład literacki, przekład dosłowny, komentarz, interlinię wraz z kodami stronga, kodami gramtycznymi (morfologią), wymową słów greckich. Jest także zintegrowany z systemem wyszukiwania słów (na bazie kodu stronga, wyrazu greckiego i polskiego znaczenia) z Pismami Nowego Przymierza i Septugintą).

link do przekładu

występowanie wyrazów (wg kodu stronga)
występowanie wyrazów (wg słowa greckiego)
występowanie wyrazów (wg słowa polskiego)

Tekst zawiera transliterację, transkrypcję fonetyczną, kody gramatyczne i numerację Stronga.

W pracy posłużono się m.in. Przekładem dosłownym (2002) wydanym przez Ewangeliczny Instytut Biblijny EIB (za zgodą autorów), a także Biblią Gdańską, z uwzględnieniem Uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej, wydanej przez Fundację "Wrota Nadziei" (Toruń 2009), wydaniem interlinearnym z kodami gramatycznymi - ks. Remigiusza Popowskiego i Michała Wojciechowskiego (Oficyna Wydawnicza Vocatio, Warszawa).

Praca opiera się na

  • Textus Receptus (Tekście Przyjętym) - Scriveners Textus Receptus 1894 (Prepared and edited by Dr. Maurice A. Robinson.)
  • Majority Text/Byzantium Text (Tekst Większościowy) - Byzantine Textform - Robinson & Pierpon 2005
  • Nestle Aland Novum Testamentum Graece 28

link do Didache

wyszukiwanie - kod Strong

wyszukiwanie - słowo greckie

wyszukiwanie - słowo polskie

Projekt ten jest w trakcie realizacji!!!

W naszym planie jest udostępnienie nieodpłatnie całego Nowego Testamentu w wersji elektronicznej, na stronie internetowej oraz jako aplikacji tzw. pulpitowej (do pobrania, podobnej do znajdującej się na stronie internetowej http://www.scripture4all.org).

Do obecnej formy prezentacji chcemy udostępnić konkordancję Biblijną, wyszukiwarkę tekstów i znaczeń, słownik wg numeracji Stronga, a także wymowy lektora tekstu greckiego.

Na adres email oblubienicaeu@gmail.com prosimy kierować swoje uwagi związane z błędami, a także propozycjami. Z góry dziękujemy za pomoc!!!

Poszukujemy także osób chętnych do współpracy przy projekcie: przy korekcie tekstu i innych pracach. Im więcej osób będzie zaangażowanych, tym szybciej przekład będzie ukończony i dostępny dla każdego chętnego studiowania Biblii w języku Polskim!

Cele

  • stworzenie kompleksowego programu do studiowania Biblii
  • udostępnienie bezpłatnie, w wersji elektronicznej przekładu interlinearnego Biblii
  • prezentacja treści przekładu tak, aby przy każdym słowie znajdowała się definicja słownikowa i możliwe znaczenia